27 październik 2017

Porównanie ofert

 

 

Firmy organizująca kursy maturalne prezentują swoje oferty w bardzo rózny sposób. Jakporównać oferty?

1. Cena.

Proównanie cen za kursy nie jest wcale takie łatwe ze wzgladu na różne sformułowanie ofert. Najlepszym punktem wyjścia jest obliczenie ceny za godzinę lekcyjną kursu po czym porównanie stawek godzinowych. Dlaczego nie warto kierowac się kwotą za miesiąc? Niemal każda oferta jest pod tym względem inna. Co z tego, że zapłacimy za miesiąc o 20% razy taniej, skoro bedziemy mieli tylko połowę zajeć?

Po przeliczeniu ceny godzinowej, spójrzmy na srednią ilość godzin w miesiącu (suma godzin kursu podzielona na ilość miesięcy) i zastanówmy sie nad tym, ile godzin korepetycji moglibyśmy opłacić z różnicy cenowej.

Przykład.

Porównamy sobie ofertą naszej firmy (ARCHEION) z ofertą fikcyjnej firmy XYZ.

ARCHEION: Cena za kurs: 175 zł miesięcznie, 78 godzin kursu, kurs trwa 7 miesiący, grupa 10 osobowa.

XYZ: Cena za kurs: 200 zł miesięcznie, 60 godzin kursu, kurs trwa 7 miesięcy, grupa 5 osobowa.

Liczymy: w ARCHEIONIE za 175 zł miesięcznie otrzymamy średnio 78/7 = 11,14 godzin kursu. Stawka godzinowa to 175 zł / 11,14 h= 15,7 zł/h. W firmie XYZ za 210 zł miesięcznie dostajemy średnio 60/7 = 8,57 godzin kursu. Czyli cena za godzinę kursu wynosi 210 / 8,57 = 24,5 złote.

Wniosek: kurs w XYZ jest droższy - o prawie 10 zł za godzinę. Tłumaczy to tym, że grupa jest mniej liczna. Jadnak wybierając Archeion nie dość że otrzymujemy o 2,5 godziny nauki miesięcznie więcej (z prawdopodobnie znacznie lepiej wykwalifikowanym nauczycielem), pozostaje nam jeszcze 210 - 175 = 35 zł do wydania na korepetycje.

2. Nauczyciele.

Co się liczy a co nie? Na pewno 'twarde' kwalifikacje są pewnym wyznacznikiem jakości. Jeśli ktoś jest egzaminatorem maturalnym, na pewno bardzo dobrze zna wymagania maturalne. Jeśłi ma stopień nauczyciela mianowanego - stoi za nim wieloletnie doświadczenie. Tytuł doktora to jaka taka gwarancja szerokich horyzontów, wiedzy oraz ogólnej sprawności intelektualnej. Różnorodne doświadczenia/funkcje w zakresie własnej specjalności też świadczą o głębszym zainteresowaniu przediotem.

Równolegle z tym idą zazwyczaj hasła dość ogólne, typu 'wspaniali dydaktycy, pasjonaci, indywidualne podejście do ucznia'. To wszystko jest bardzo ważne, często nawet ważniejsze niż kwalifikacje, niemniej takie hasła może wpisać do swojej oferty każdy - tych kompetencji nie da się obiektywnie zweryfikować. Zazwyczaj więc jest tak, że im mniej kawlifikacji 'twardych', tym więcej ogólnych haseł i zapewnień że nauczyciel jast naprawdę dobry.

Osobna kwestią jest wielokrotnie prezentowany staż pracy. Trafiłem na ofertę 33 letniego nauczyciela, który reklamował się 14 letnim stażem pracy z maturzystami. Jak łatwo policzyć, pierwszych maturzystów przygotowywał w wieku .. 19 lat. Warto więc podrążyć, jaki to uprzednie doświadczenie miało charakter.

3. Warunki lokalowe.

Warto sprawdzić, w jakich warunkach odbywają się zajęcia. Czy są to przyjemne przestronne pomieszczenia czy niewielki klitki bez okien gdzie uczestnicy ledwo mieszczą się przy jednym małym stole.

4. Liczebność grup.

Cena zazwyczaj związana jest z liczebnością grup. W stosunku do grup większych, małe grupki mają swoje plusy - ułatwiają bardziej bezpośredni kontakt z nauczycielem i pozostałymi kursantami, ułatwiają zadawanie pytań oraz pozwalają nauczycielowi na większą świadomość ewentualnych braków u poszczególnych osób.

Małe grupki maja też jednak swoje wady. Kursanci poznają mniejszą ilość osób z którymi moga się porównać czy które moga stanowić dla nich jakiś punkt odniesienia. Dodatkowo, ze względów czysto finansowych, zazwyczaj nie są w stanie sfinansować naprawdę dobrych nauczycieli.

Biorąc powyższe pod uwagę, jestem zwolenikiem łączenia kursów wieloosobowych i korepetycji. Zazwyczaj za ta samą cenę maturzysta korzysta wtedy zarówno z dobrodziejstw indywidualnego podejącia jak i pracy w wiekszej grupie z bardzo dobrym nauczycielem.

 

Przeczytaj również:

Na co zwracać uwagę?

Statystyki zdawalności